“IM Trading” ХХК нь 2011 онд Европын холбооны улсад боловсруулсан өндөр техник технологийг Монгол улсад нэвтрүүлэх зорилгоор гадаад, дотоод худалдааны чиглэлээр байгуулагдсан компани юм. Дэлгэрэнгүй